BELOSAN granule GRANULE ZA OPĆU DEZINFEKCIJU. 300g

Zbog visokog sadržaja aktivnog hlora je vrlo efikasno sredstvo za sve potrebe vanjske dezinfekcije

Belosan granule za opću dezinfekciju imaju široki spektar antimikrobnog djelovanja, djeluju na vegetativne oblike gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija, alge, plijesni i viruse (hepatitis A, B)

Upotrebljavaju se na svim mjestima gdje je potreban visoki stepen mikrobiološke čistoće kao što su: mesna industrija, mljekarstvo, industrije za proizvodnju piva, alkoholnih i bezalkoholnih pića, vinarijama, uljarama, peradarskim farmama, stočnim farmama i sl.

Pakovanje: 300gr

8.30 KM

Compare

Opis

 

SASTAV I OSOBINE

Belosan granule su visokoaktivno dezinfekciono sredstvo koje sadrži cca 60% aktivnog hlora vezanog kao natrij dihlorizocijanurat dihidrat. Zbog visokog sadržaja aktivnog hlora efikasno je sredstvo za sve potrebe vanjske dezinfekcije. Belosan granule imaju široki spektar antimikrobnog djelovanja, djeluje na vegetativne oblike gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija, alge, plijesni i viruse (hepatitis A, B).

PODRUČJE PRIMJENE

Belosan granule imaju široko područje primjene, namijenjene su za vanjsku dezinfekciju svih površina, predmeta, opreme i uređaja, dezinfekciju pitke vode, rekreacionih i terapeutskih bazena. Vrlo efikasne za dezinfekciju u ugostiteljskim objektima, obdaništima, školskim i zdravstvenim ustanovama za dezinfekciju pribora za jelo, posuđa, podova, zidova, stepeništa i sanitarnih prostorija, i sl. Upotrebljavaju se na svim mjestima gdje je potreban visoki stepen mikrobiološke čistoće kao što su u: mesnim industrijama, mljekarstvu, industrijama za proizvodnju piva, alkoholnih i bezalkoholnih pića, vinarijama, uljarama, peradarskim farmama, stočnim farmama i sl.

NAČIN UPOTREBE:

Belosan granule se upotrebljavaju rastvorene u vodi, a doziraju pomoću priložene mjere za doziranje. Jedna dozirna kašika do oznake = 4 g.

 

*Napomena: Površine koje se dezinfikuju treba predhodno očistiti od primjesa materija organskog porijekla kao što su: sekreti, sluz, fekalije, krv ili neki dijelovi tijela uginulih životinja i slično.

UPOZORENJE

Sredstvo ima oksidaciono dejstvo i ne smije se miješati sa dušikovim spojevima, alkalijama i kiselinama.
Ne smije se udisati prašina koja je eventualno nastala prilikom rukovanja sa sredstvom. Ne smije doći u dodir sa kožom, sluznicama i očima. Ako se to dogodi, potrebno je ispiranje sa 1-2% otopinom sode bikarbone, a zatim potražiti liječničku pomoć.
Pri radu sa granulatom i rastvorima preporučuje se korištenje zaštitne opreme.

KOROZIVNOST

Belosan granule ukoliko se koriste po uputstvu mogu se koristiti za dezinfekciju svih vrsta materijala pri čemu sredstvo ne djeluje korozivno.

PJENJENJE

Rastvor Belosan granule ne pjeni, stoga se može koristiti u CIP sistemima.