OPERIL SPREJ 0,05% 10ML

 • za smanjenje osjećaja zapušenosti nosa u akutnim zapaljenjima nosne sluznice kod prehlade, alergijske ili vazomotorne kijavice (rinitisa)
 • kod zapaljenja srednjeg uha
 • za olakšavanje disanja na nos posle operacije nosa.

9.55 KM

Quantiy:
Compare

Opis

Opis

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lijek možete kupiti bez ljekarskog recepta, za liječenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg ljekara.
Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lijek kako bi od njega dobili najbolje rezultate. Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savjet, obratite se ljekaru, farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, obavezno posjetite Vašeg lekara.

Šta je lijek Operil  i čemu je namijenjen:


Operil je namijenjen samo za djecu uzrasta preko 7 godina i odraslima.
Operil sadrži oksimetazolin. Oksimetazolin se koristi kao nosni dekongestiv (lijek protiv nagomilavonja sekreta). Djeluje tako što sužava krvne sudove sluzokože nosa, čime se smanjuje otok sluzokože nosa. Posljedica ovog efekta je smanjen osjećaj zapušenosti nosa i bolja eliminacija sekreta iz nosa. Operil® počinje da djeluje u roku od nekoliko minuta i dejstvo mu traje do 12 sati. Takođe, oksimetazolin ima protivupalno i antioksidativno deistvo.
Operil ima antivirusno dejstvo na određene viruse koji uglavnom uzrokuju respiratorna oboljenja.

Operil se koristi:
 • za smanjenje osjećaja zapušenosti nosa u akutnim zapaljenjima nosne sluznice kod prehlade, alergijske ili vazomotorne kijavice (rinitisa)
 • kod zapaljenja srednjeg uha
 • za olakšavanje disanja na nos posle operacije nosa
Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek Operil:
Operil ne smijete koristiti:
 • ako ste alergični (preosjetljivi) na oksimetazolin ili na bilo koji drugi sastojak lijeka Operil
 • ako imate suvo zapaljenje nosne sluznice sa ranicama i krastamo
 • kod djece mlađe od 7 godina
Kada uzimate lijek Operil posebno vodite računa:

U daljem tekstu biće opisano, kada Operil kod kijavice smijete da koristite samo pod određenim uslovima i uz posebne mjere opreza. Molimo, pitajte svog ljekara vezano za njih. To važi i ako su se ovi navodi nekad ranije odnosili na Vas.

 • ako uzimate (ili ste tokom prethodne dvije nedjelje) uzimali inhibitore monoamiooksidaze MAOI (ljekovi koji se primjenjuju u terapiji Parkinsonove bolesti i depresije) ili druge ljekove koji mogu do dovedu do povećanja vrednosti krvnog pritiska
 • ako imate povišen intraokulami pritisak, posebno glaukom zatvorenog ugla
 • ako imate teško kardiovaskularno oboljenje (npr. koronarna bolest srca, hipertenzija), akutno srčano oboljenje ili astmu uzrokovanu srčanim oboljenjem (Kardijalna astma)
 • ako imote tumor srži nodbubrežne žlijezde (feohromodtom)
 • ako imate porfiriju (nasledno oboljenie krvi sa simptomima pojačane osjetljivosti kože na svjetlost, pojava krasti, krvarenja po koži, tamna prebojenost kože, pojačana maljavost, tamno-crvena prebojenost mokraće, ponekad sa oštećenjem nerava i delimičnom ili potpunom oduzetošću)
 • ako ste imali operaciju u kojoj vam je uklonjena pituitarna žlezda (hipofiza)
 • ako imate metaboličke poremećaje (npr. hipertireoidizam, šećerna bolest)
 • ako imate uvećanje prostate (hipertrofija prostate)

Operil kapi za nos treba primjenjivati maksimalno 7 dana u kontinuitetu.
Produženu ili prekomjrnu upotrebu Operil treba izbjegavati budući da terapijsko dejstvo može da bude smanjeno; može doći do povratne kongestije nosne sluznice (rebound fenomen) što čini da pacijent češće koristi lijek, dovodeći do hronične upotrebe. Ovakva upotreba je uzrok hroničnog otoka (rhinitis medicamentosa), koji dovodi do atrofije sluzokože nosa.
U blažim slučajevima, korisno je obustaviti ubrizgavanje lijeka najpre u jednu nozdrvu, a posle smirivanja simptoma i u drugu, da bi se disanje na nos očuvalo bar delimično.

Primjena drugih ljekova:


Kažite svom lekaru ili Farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Obavijestite Vašeg ljekara ako uzimate neki od navedenih ljekova:
 • inhibitori monoaminooksidaze (MAOI) (ljekovi koji se koriste u terapiji Parkinsonove bolesti i depresije). Nemojte koristiti Operil ako ste uzimali MAOI tokom prethodne dve nedjelje, zato što se mogu javiti hipertenzivne krize (krvni pritisak veći od 180/110mmHg, glavobolja, bol u grudima, nedostatak vazduha, otoci).
 • ljekovi koji se koriste u liječenju depresije (maprotilin triciklični antidepresivi kao što je amitriptilin i imipramin)
 • ljekovi za liječenje povišenog krvnog pritiska. Obavestite Vašeg ljekara prije primjene ovog lijeka ako uzimate betanidin, debrisokvin i gvanetidin, jer efekti ovih ljekova mogu biti smanjeni.
 • ljekovi za liječenje Parkinsonove bolesti (bromokriptin). Ovi ljekovi mogu uticati na efikasnost terapije lekom Operil, ako se primjenjuju istovremeno.
Uzimanje lijeka Operil sa hranom ili pićima:

Operil se može koristiti nezavisno od uzimanja obroka.

Primjena lijeka Operil u periodu trudnoće i dojenja:


Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.
Primjena lijeka Operil tokom trudnoće i dojenja se ne preporučuje, osim po savjetu ljekara.

Uticaj lijeka Operil P na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama:

Pod uslovom da se koristi u preporučenim dozama, Operil P ne utiče na sposobnost upravljanja vozilom i rukovanja mašinama.
Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Operil
Zbog sadržaja benzalkonijum-hlorida kao konzervansa koji može izazvati reakcije na koži i suženje disajnih puteva (bronhospazam), Operil kapi za nos kod kijavice ne sme da se koristi u slučaju utvrđene preosjetljivosti na ovu supstancu.

Kako se upotrebuava lijek Operil:


Lijek Operil uzimajte uvijek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.
Odrasli i djeca uzrasta preko 7 godina: jedan do dva uprskavanja Operil, spreja za nos, 0,05% u svaku nozdrvu dva do tri puta na dan; primjenu ovog lijeka treba obavljati u skladu sa procedurom za korišćenje spreja.
Lijek Operil ne treba primjenjivati duže od pet do sedom dana u kontinuitetu. Ukoliko ne dođe do poboljšanja simptoma, obratite se ljekaru koji može da propiše dužu terapiju. Maksimalna dužina terapije koju ljekar može da prepiše je dvije do tri nedjelje bez prekida.
Kapi za nos su namijenjene samo jednoj osobi. Ako istu bočicu koristi više pacijenata, verovatno je da će doći do širenja infekcije. Posle upotrebe obrisati kapaljku čistom papirnom maramicom.

Ako ste uzeli više lijeka Operil nego što je trebalo:

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka Operil, odmah razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutoml
Po davanju prekomjernih doza može doći do prolaznog osjećaja pečenja u nosu, suve nosne sluznice i kijanja. Mogu se pojaviti i nesanica, glavobolja, suženje zenica, poremećaj krvnog pritiska, tahikardija ili bradikardija (ubrzan ili usporen rad srcaj, nipotermija (pad tjelesne temperature) i poremećaj svjesti. Ovi simptomi se povlače u roku od 12 do 36 časova po smanjenju doze.
U slučaju da Vi ili Vaše dijete nehotično progutate ovaj lijek, odmah potražite savjet ljekara.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Operil:
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ako zaboravite da uzmete Operil:

Preporučuje se da ga uzmete što prije.
Ako je već skoro vreme da date drugu dozu, preskočite ovu koju ste propustili i vratite se na redovni sistem doziranja.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek Operil:

U rijetkim slučajevima može se javiti prolazno zapušenje nosa.
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Moguća neželjena dejstva:

Lijek Operi, kao i drugi ljekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti:
 • Veoma često (više od 1 kod 10 lečenih pacijenata)
 • Često (manje od 1 kod 10, ali više od 1 kod 100 lečenih pacijenata)
 • Povremeno (manje od 1 kod 100, ali više od 1 kod 1000 lečenih pacijenata)
 • Rijetko (manje od 1 kod 1000, ali više od 1 kod 10000 lečenih pacijenata)
 • Veoma rijetko (manje od 1 na 10000 pacijenata), nije poznata učestalost
Poremećaji srca i krvnih sudova povremeno:

sporiji srčani otkucaji
Rijetko: ubrzan srčani rad, povišen krvni pritisak, osećaj nenormalnog srčanog rada (palpitacije)
Poremećaji nervnog sistema
Rijetko: vrtoglavica, pospanost, uznemirenost, razdražljivost, poremećaj spavanja kod dece, nesanica
Poremećaji sistema za disanje
Povremeno: kijanje, suvoća i iritacija nosne sluznice, usta i grla
Produžena upotreba može da proizvede reaktivnu niperemiju nosne sluznice (medikamentni rinitis).
Učestalost nije poznata.

Opšti poremećaji:

Rijetko: proIazno crvenilo na mestu primene leka (reaktivna hiperemija), glavobolja, mučnina, osip i vizuelne smetnje
Primena lijeka u dužem vremenskom periodu od preporučenog može dovesti do smanjenog efekta lijeka i/ili ponovne kongestije (zapušenja nosa).
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Kako čuvati lijek Operil:

Čuvati van domašaja i vidokruga djece.

Šta sadrži lijek Operil:

Aktivna supstanca je: oksimefazolin.
Jedan mililitar Operil p sadrži 0,05mg oksimetazolin hidrohlorida (0,05% rastvor).
Ostali sastojci su:

 • Benzalkonijum-hlorid
 • Natrijum-hidroksid
 • Natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat Dinatrijum-fosfat, dihidrat
 • Voda, prečišćena
Kako izgleda lijek Operil i sadržaj pakovanja:


Bistar, bezbojni rastvor.
Lijek Operil sadrži 10ml rastvora.

Pakovanje:

 Plastična bočica sa rasprašivačom.

Postupak za primjenu spreja:

Pravilna primjena smanjuje mogućnost nastanka neželjenih dejstava i poboljšava efikasnost.
1. Prvo dobro očistite nos.
2. Uklonite zaštitnu kapicu.
3. Prije prve upotrebe nove bočice lijeka, malu količinu lijeka ispumpajte u vazduh; pumpajte nekoliko puta (gurajući naniže) sve dok se ne pojavi fino raspršen sprej.
4. Savijte glavu u napred tako da vidite nožne prste. Desnom rukom stavite mlaznicu u lijevu nozdrvu u pravcu spoljašnjeg zida nosa.
5. Pritisnite pumpicu bočice na dolje tako da se oslobodi doza i udahnite kroz nos.
6. Posle toga, uvucite mlaznicu lijevom rukom u desnu nozdrvu, usmjerite je prema spoljašnjem zidu nozdrve, oslobodite dozu i udahnite kroz nos.
7. Posle upotrebe obrišite mlaznicu čistom maramicom i vratite zaštitni zatvarač.