PROSPAN 26 mg pastila

Prospan pastile su biljni lek koji se koristi za ublažavanje simptoma akutnih i hroničnih zapaljenskih oboljenja disajnih puteva praćenih produktivnim kašljem.

11.90 KM

Nema na zalihi

Compare

Opis

Prospan® , 26 mg, pastila
bršljan (Hedera helix), suvi ekstrakt lista
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Prospan, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

 • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
 • Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje nakon nedelju dana, morate se obratiti svom lekaru.
 • Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lek Prospan i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prospan
3. Kako se upotrebljava lek Prospan
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Prospan
6. Dodatne informacije

 1. ŠTA JE LEK PROSPAN I ČEMU JE NAMENJEN
  Prospan pastile su biljni lek koji se koristi za ublažavanje simptoma akutnih i hroničnih zapaljenskih oboljenja disajnih puteva praćenih produktivnim kašljem.
  Napomena: U slučaju dužeg trajanja simptoma ili pojave kratkog daha, groznice kao i gnojnog ili krvavog ispljuvka, treba odmah konsultovati lekara.
 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PROSPAN
  Ukoliko niste sigurni da li se nešto od dole navedenog odnosi na Vas, obratite se lekaru pre uzimanja leka.
  Lek Prospan ne smete koristiti:
  Lek Prospan ne smete koristiti ako ste alergični (preosetljivi) na bršljan ili na druge biljke iz familije Araliaceae, ili na bilo koji drugi sastojak ovog leka.
  Lek se ne sme davati deci ispod 2 godine starosti zbog rizika od pogoršanja respiratornih simptoma.

Kada uzimate lek Prospan, posebno vodite računa:
Prospan pastile nisu namenjene za primenu kod dece mlađe od 6 godina.
Ako se jave otežano disanje, povišena telesna temperatura, groznica, krvavi ili gnojni ispljuvak, potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta.
Istovremena upotreba sa antitusicima kao što je kodein ili dekstrometorfan se ne preporučuje bez lekarskog saveta.
Posebno obratiti pažnju kod pacijenata sa čirom želuca.
Takođe, treba razmotriti informacije date u odeljku ”Moguća neželjena dejstva”.
Ukoliko imate neka pitanja obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Primena drugih lekova
Ispitivanja interakcija nisu rađena. Do sada nema poznatih interakcija.
Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Uzimanje leka Prospan pastile sa hranom ili pićima
Do sada nije poznato da neka vrsta hrane ili pića može da utiče na dejstvo leka Prospan pastile.

Primena leka Prospan u periodu trudnoće i dojenja
Pošto nema dostupnih podataka o sigurnoj primeni u periodu trudnoće i dojenja, Prospan pastile ne treba uzimati u periodu trudnoće i dojenja. Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Uticaj leka Prospan na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Nema podataka o uticaju lekovitih proizvoda na bazi bršljana na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Prospan
Ovaj lek sadrži sorbitol i maltitol.
U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

 1. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PROSPAN
  Lek Prospan pastile uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.
  Ukoliko Vaš lekar nije propisao drugačije, uobičajena doza je:
  Odrasli i deca od 12 godina i starija: rastopiti u ustima 1 pastilu četiri puta na dan (što odgovara 104 mg suvog ekstrakta lista bršljana)
  Deca od 6 do 12 godina: rastopiti u ustima 1 pastilu dva puta na dan (što odgovara 52 mg suvog ekstrakta lista bršljana).

Način primene:
Pastile su za oralnu upotrebu, a koriste se tako što se rastope u ustima.
Pastile rastopite u ustima nakon obroka (ovo nemojte raditi dok ste u ležećem položaju).

Dužina trajanja upotrebe
Dužina trajanja tretmana zavisi od vrste i težine Vaših simptoma. Međutim, čak i u slučaju blažih zapaljenja disajnih puteva, tretman bi trebalo da traje najmanje nedelju dana. Kako biste bili sigurni da je Vaš oporavak trajan i potpun, preporučuje se da nastavite da uzimate Prospan pastile još 2-3 dana nakon povlačenja simptoma.
Ako tokom primene leka simptomi traju duže od jedne nedelje, potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta.
Ako imate utisak da Prospan pastile deluju suviše jako ili suviše slabo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ako ste uzeli više leka Prospan nego što je trebalo
Ne smete prekoračiti preporučene dnevne doze. Unošenje značajno većih količina (više od trostruke dnevne doze) može da izazove mučninu, povraćanje i proliv.
U slučaju predoziranja, obratite se Vašem lekaru.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Prospan
Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu. Jednostavno, nastavite da uzimate Prospan kao što Vam je to propisao lekar ili kako je navedeno u ovom uputstvu.
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
  Lek Prospan, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Često: gastrointestinalne tegobe (mučnina, povraćanje, proliv).
Povremeno: alergijske reakcije (koprivnjača, osip po koži, kuperoza (crvenilo), otežano disanje).
Veoma retko: alergijske reakcije (Quincke-ov edem (postepeno oticanje lica i jezika, teškoće pri disanju), osip (egzantem)).
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

 1. KAKO ČUVATI LEK PROSPAN
  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!
  Rok upotrebe 3 godine.
  Nemojte koristiti lek Prospan posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i blisteru.
  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.
  Čuvanje
  Lek čuvati na temperaturi do 25°C.
  Neiskorišćeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.
 2. DODATNE INFORMACIJE
  Šta sadrži lek Prospan
  Aktivna supstanca je: bršljan (Hedera helix), suvi ekstrakt lista. 1 pastila sadrži 26 mg suvog ekstrakta lista bršljana [(5-7,5):1]. Rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% (m/m).
  Ostali sastojci su: tečni maltitol; tečni sorbitol 70% (nekristališući) (Ph.Eur.); akacija; limunska kiselina, bezvodna; acesulfam-kalijum (E 950); trigliceridi, srednje dužine lanaca; aroma pomorandže; aroma Frescofort Permaseal (pepermint); voda, prečišćena.
  1 pastila sadrži 0,53 g maltitola i 0,53 g sorbitola što odgovara približno 0,09 BU.
  1 pastila sadrži 2,6 kcal = 10,6 kJ.

Kako izgleda lek Prospan i sadržaj pakovanja
Smeđe obojene šestougaone pastile sa ukusom pomorandže i mentola. Pastile mogu imati mehuriće vazduha. Prospan pastile sadrže aktivnu supstancu biljnog porekla. Zato što je reč o biljnom ekstraktu, boja i ukus mogu blago varirati. Ovo, međutim, nema nikakav uticaj na kvalitet proizvoda.
Kartonska kutija sa 20 pastila u Al/PVC blisterima (2 blistera sa po 10 pastila).

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.